Política de privacidad

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Fills de Velasco SA amb CIF A17091364 i domicili social a Mestre Vives s / n Olot (Girona) , amb la finalitat de poder remetre-li la corresponent factura. En compliment amb la normativa vigent, Fills de Velasco S.A. informa que les dades seran conservades durant el termini legalment establert.
Amb la present clàusula queda informada que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessàries a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb l'objectiu de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pot complir amb la prestació dels serveis.
A la seva vegada, li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Fills de Velasco S.A., dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.
Fills de Velasco S.A. informa que procedirà a tractar els dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Fills de Velasco S.A. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o es rectifiquen sense dilació quan siguin inexactes.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició / revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l'adreça c / Mestre Vives S / N 17800 Olot (Girona) o bé a través de correu electrònic info@fillsdevelasco.es.
Podrà dirigir-se a la Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.